فرم ثبت نام در انجمن

باسلام:

ضمن تشکر از اظهار علاقه مندی شما برای ثبت نام در انجمن علمي هيدرولوژي ايران (مصوب 22/10/93) خواهشمند است اطلاعات مورد نياز را تکميل نمائید. ، این فرم برای ثبت نام افراد تهيه شده است برای ثبت نام موسساتی با ایمیل زیر تماس بگیرید
register@iranhydrology.net
با عنايت به آنکه کليه مراحل بصورت الکترونيکي انجام می شود  در ورود پست الکترونیکی خود بصورت صحيح دقت بفرمائيد.

    
 
نام  
نام خانوادگي  
Email:  
   
   
حروف انگليسي موجود در عکس بالا را در کادر زیر وارد نمائيد:
 
     
در صورتیکه قبلاٌ ثبت نام نموده ايد و رمز و نام کاربری خود را فراموش کرده ايد، مي توانيد از  بازيابی رمز استفاده نمائيد.
22 تير سال 1403-ساعت6:1

انواع و شرايط عضويت:

 نوع و شرايط عضويت

 عضويت پيوسته:

 مؤسسان انجمن و کليه افرادی که حداقل دارای درجه کارشناسی ارشد در رشته هیدرولوژی و رشته‌های وابسته باشند، بدون در نظر گرفتن سابقه خدمت و افرادی که دارای درجه کارشناسی با 5 سال سابقه خدمت در رشته­های مرتبط با آب باشند، می‌توانند به ‌عضويت پيوسته انجمن درآيند.

 عضويت وابسته:

 افرادی که دارای شرايط زير هستند مي­توانند به عضويت وابسته انجمن درآيند:

الف) کسانی که دارای درجه حداقل کارشناسی در يکی از رشته­های مذکور در بند6-1 باشند.

ب) کليه افرادی که دارای درجه کارشناسی هستند و مدت 2 سال بنحوی در يکی از رشته­های مذکور در بند 6-1 شاغل باشند.

 عضويت دانشجويی:

 کليه دانشجويانی که در رشته‌های هیدرولوژی و علوم وابسته به تحصيل اشتغال دارند.

عضويت افتخاری:

شخصيتهای ايرانی و خارجی که مقام علمی آنان در زمينه‌های مرتبط با آب حائز اهميت خاص باشد، يا در پيشبرد اهداف انجمن کمکهای مؤثر و ارزنده‌ای نموده‌ باشند.

اعضای مؤسساتی (حقوقی):

سازمانهايی که در زمينه‌های علمی و پژوهشی مربوط فعاليت دارند می‌توانند به عضويت انجمن درآيند اما لازم است با ایمیل تماس بگیرند

register@iranhydrology.net

تبصره 1: افراد دارای درجه کارشناسی در يکی از رشته‌های مذکور در بند 6-1 می‌توانند با تصويب هيئت مديره به عضويت پيوسته انجمن درآيند.

تبصره 2: اعضای افتخاری کليه مزايای اعضای پيوسته انجمن بجز حق انتخاب شدن به عضويت هيات مديره را دارا هستند.

تبصره 3: اعضای موسساتی به مثابه عضو وابسته انجمن محسوب مي­شوند.

هر يک از اعضاء سالانه مبلغی را که ميزان آن توسط مجمع عمومی تعيين می‌گردد، به عنوان حق عضويت پرداخت خواهدکرد.